Aanbod

Filters

Autisme in de klas 21-22

Start: 04 november 2021
Thema: (Opvallend) gedrag  |  Soort aanbod: Workshop  |  Aanbieder: Samenwerkingsverband
Drie interessante workshops over autisme door het steunpunt Autisme. 

Lees verder

BHV Basis (met e-learning) 21-22

Start: 15 september 2021
Thema: Overig  |  Soort aanbod: Bovenschoolse training  |  Aanbieder: Kompas Veiligheidsgroep
Praktijkmiddage met voorafgaand een e-learning module om de BHV licentie te behalen. Tijdens de cursus gaat u aan de slag met levensreddende handelingen, brandbestrijding, reanimatie en toepassing van de AED (defibrillator).
Lees verder

BHV Herhaling 21-22

Start: 15 september 2021
Thema: Overig  |  Soort aanbod: Bovenschoolse training  |  Aanbieder: Kompas Veiligheidsgroep
Er worden dit schooljaar meerdere praktijkmiddagen georganiseerd. Wanneer u zich voor deze training inschrijft, hebt u eerder al de BHV Basis cursus afgerond. Tijdens de cursus gaat u aan de slag met levensreddende handelingen, brandbestrijding, reanimatie en toepassing van de AED (defibrillator).
Lees verder

Coachingsaanbod AWBR onderwijsconsulenten 21-22

Thema: Regie op eigen leren  |  Soort aanbod: Begeleiding  |  Aanbieder: AWBR
In het onderwijs draait het om de leerkracht. Didactische kennis, pedagogische kennis, gedifferentieerd werken, functioneren binnen een team, leiding kunnen geven… En dat allemaal met plezier! Hoe geef je daar vorm aan binnen je eigen mogelijkheden?

Bij het beantwoorden van deze vraag kunnen wij, de onderwijsconsulenten, jouw gesprekspartner zijn.
Lees verder

Deskundigheidsbevordering interne vertrouwenspersonen 21-22

Thema: Regie op eigen leren  |  Soort aanbod: Bovenschoolse training  |  Aanbieder: Stichting School en Veiligheid
Het delen van kennis over de taak van Interne Vertrouwenspersonen van AWBR en hun rol en mogelijkheid om in school bij te dragen aan een sociaal veilige leeromgeving. 
Lees verder

Dierenvriendjes 21-22

Thema: (Opvallend) gedrag  |  Soort aanbod: Bovenschoolse training,E-learning  |  Aanbieder: Mindtrainers
Met hulp van de dierenvriendjes kun je in de klas op een vriendelijke manier aandacht geven aan de persoonlijke ontwikkeling en innerlijk functioneren van een kind. Welke talenten laat een kind in gedrag zien (TOP)? Welke talenten gun je een kind nog te leren voor een goede balans en levenshouding (TIP)?
Lees verder

EDI (Effectieve Directe Instructie) 21-22

Start: 27 oktober 2021
Thema: Vakdidactiek  |  Soort aanbod: Bovenschoolse training  |  Aanbieder: AWBR
Expliciete directe instructie is een goede manier om gedragsproblemen te
voorkomen, betrokkenheid te verhogen en de leerprestaties te verbeteren. In deze bovenschoolsetraining krijg je tips en technieken voor een goede les aangereikt, waarna je ermee gaat oefenen in de praktijk. 
Lees verder

EDI (Effectieve Directe Instructie) teamtraining 21-22

Thema: Vakdidactiek  |  Soort aanbod: Teamscholing  |  Aanbieder: AWBR
Expliciete directe instructie is een goede manier om gedragsproblemen te
voorkomen, betrokkenheid te verhogen en de leerprestaties te verbeteren. In deze teamtraining krijg je tips en technieken voor een goede les aangereikt, waarna je ermee gaat oefenen in de praktijk. 
Lees verder

Financiën; praktische informatie voor directeuren

Thema: Leiderschapsontwikkeling  |  Soort aanbod: Workshop  |  Aanbieder: AWBR
Heb je als directeur vragen over financiën? Dan kan je de training 'financieel management voor directeuren' volgen via Action Learning Academy (zie aanbod elders op deze site). 

Wil je antwoord op enkele deelonderwerpen? Dan kan je een afspraak maken met Oscar Frenkel, controller bij AWBR.
Lees verder

Flitsbezoeken A (voor de kerstvakantie) '21-'22

Start: 28 oktober 2021
Thema: Leiderschapsontwikkeling  |  Soort aanbod: Bovenschoolse training  |  Aanbieder: AWBR
De training bestaat uit 2 bijeenkomsten. De deelnemers verkrijgen de noodzakelijke achtergrondinformatie over flitsbezoeken en gaan vooral direct oefenen in de praktijk middels het uitvoeren van verschillende klassenobservaties in tweetallen, met een gerichte opdracht. 
Lees verder

Flitsbezoeken B (na de kerstvakantie) '21-'22

Thema: Leiderschapsontwikkeling  |  Soort aanbod: Bovenschoolse training  |  Aanbieder: AWBR
De training bestaat uit 2 bijeenkomsten. De deelnemers verkrijgen de noodzakelijke achtergrondinformatie over flitsbezoeken en gaan vooral direct oefenen in de praktijk middels het uitvoeren van verschillende klassenobservaties in tweetallen, met een gerichte opdracht. 
Lees verder

Groepsintervisie IB woensdag ( '21-'22)

Start: 29 september 2021
Thema: Leiderschapsontwikkeling  |  Soort aanbod: Netwerk  |  Aanbieder: AWBR
Intervisie is een vorm van wederzijdse begeleiding waarbij gelijkwaardige collega’s elkaar helpen hun taak beter uit te oefenen. Intervisie is professioneel bevragen, analyseren en adviseren. Leren van en met elkaar in een veilige omgeving, onder begeleiding van een onderwijsconsulent. 
Lees verder

Hoekenwerk in groep 3 21-22

Thema: Vakdidactiek  |  Soort aanbod: Extern aanbod  |  Aanbieder: De klas van juf Linda
Hoekenwerk in groep 3, is dat iets voor jou? 
Lees verder

HR2Day voor directeuren

Thema: Leiderschapsontwikkeling  |  Soort aanbod: Workshop  |  Aanbieder: AWBR
Kent HR2Day nog teveel geheimen voor je? En wil je graag dat HR2Day voor jou werkt in plaats van dat het jou tijd kost? Cheryl Schenkers (Personeelszaken) kan je in een uur alle ins en outs vertellen over HR2Day, zodat je optimaal gebruik kunt maken van het systeem. 

 
Lees verder

Kanjertraining, Basis 21-22

Start: 30 maart 2022
Thema: Sociaal emotioneel  |  Soort aanbod: Bovenschoolse training  |  Aanbieder: Stichting Kanjertraining
De basistraining voor het primair onderwijs is een driedaagse cursus waarin de methodiek van de Kanjertraining wordt uitgelegd. De eerste 2 dagen worden vlak na elkaar gepland. Hierna kunnen leerkrachten met de methode van start. Ongeveer 12 onderwijsweken later vindt de derde dag plaats. Na afloop van deze dag ontvangen de leerkrachten hun licentie A. Deze licentie heeft een geldigheidsduur van twee jaar (zie ook de deelname- en licentievoorwaarden). Hieronder ziet u de onderwerpen die tijdens de basistraining aan bod komen.
Lees verder

Kennisgroep financiën PO-Raad

Thema: Management (directeuren en IB)  |  Soort aanbod: Netwerk  |  Aanbieder: PO-Raad
Op de website van de PO-raad, www.poraad.nl, kun je je aanmelden voor de kennisgroep financiën. Daarin wordt alle informatie gedeeld over de bekostiging van het basisonderwijs.
Lees verder

Leernetwerk 'Het jonge kind' 21-22

Thema: Regie op eigen leren  |  Soort aanbod: Netwerk  |  Aanbieder: AWBR
De ontwikkeling van jonge kinderen van 2 - 7 jaar... Ben je op zoek naar antwoorden op vragen waar je al geruime tijd mee loopt? Beschik jij over kennis en ervaring die je graag met anderen binnen de school en/of de organisatie (AWBR, AKROS) wilt delen? En ben je op zoek naar een inspirerende groep mensen met een gedeelde interesse om van en met elkaar te leren? Dan is deelname aan dit leernetwerken echt iets voor jou!
Lees verder

Lesson Study 21-22

Thema: Vakdidactiek  |  Soort aanbod: Teamscholing  |  Aanbieder: AWBR
Mis jij het ook zo om inhoudelijk aan de slag te gaan met je collega’s, dan is Lesson Study misschien iets voor jou. Met je collega’s van dezelfde school kies je een vakgebied en een gemeenschappelijk doel en bereid je samen één of meer lessen in detail voor. De (onderzoeks)les wordt uitgevoerd door een van de teamleden, waarbij de anderen de leerlingen ‘live’ observeren.
Lees verder

LIO bijeenkomsten bij AWBR 21-22

Thema: Regie op eigen leren  |  Soort aanbod: Workshop  |  Aanbieder: AWBR
Doel
1. Goed geïnformeerd kunnen starten met Lio-schap 1&2.
2. Van elkaar en met elkaar leren. 
Lees verder

Met Sprongen Vooruit 21-22

Thema: Pedagogiek en didactiek  |  Soort aanbod: Extern aanbod  |  Aanbieder: Menne Instituut
Met Sprongen Vooruit is een vakdidactisch reken-wiskundeprogramma waarin leerkrachten van groep 1 t/m 8 een cursus kunnen volgen. Kenmerkend voor Met Sprongen Vooruit is het verzorgen van interactieve, productieve rekenwiskundelessen. Met kortingscode voor AWBR medewerkers! 
Lees verder

MR-cursus

Thema: Overig  |  Soort aanbod: Workshop  |  Aanbieder: AOB
Goed zeggenschap bereik je door goed medezeggenschap, handig als je de spelregels kent. Immers, 'it take's two to tango'...
Lees verder

Netwerk BEWO 21-22

Start: 13 september 2021
Thema: Overig  |  Soort aanbod: Netwerk  |  Aanbieder: AWBR
Heb je interesse om bij je AWBR-collega’s die bewegingsonderwijs geven, in het lokaal te kijken, lessen te ontwerpen, succeservaringen te delen en te praten over het vak? Dan is het netwerk voor leerkrachten bewegingsonderwijs misschien ook iets voor jou! 
Lees verder

Netwerk onderwijsassistenten 21-22

23 september 2021
Thema: Overig  |  Soort aanbod: Netwerk  |  Aanbieder: AWBR
Een netwerk alleen voor leraarondersteuners en onderwijsassistenten met lesgevende taken. Samen met je collega onderwijsassistenten in een veilige setting praten en leren over het lesgeven, op een informele manier. 
Lees verder

Netwerk Starters 'wat jij wilt'

07 oktober 2021
Thema: Regie op eigen leren  |  Soort aanbod: Netwerk  |  Aanbieder: AWBR
Samen met andere startende leerkrachten bij AWBR in een veilige setting van en met elkaar leren. Lijkt je dat wat? 
Lees verder

Netwerk Taalcoördinatoren 21-22

29 september 2021
Thema: Pedagogiek en didactiek  |  Soort aanbod: Netwerk  |  Aanbieder: AWBR
Ben je een taalcoördinator, taalspecialist of heeft taal jouw bijzondere interesse? Dan is dit netwerk mogelijk interessant voor jou! 
Lees verder

PLG Borgen van leerlijnen groep 1 t/m 8

Thema: Regie op eigen leren  |  Aanbieder: AWBR
In een PLG ontmoeten professionals elkaar om op een gestructureerde wijze samen te werken, te leren, kennis en ervaring te delen rond een relevant thema, waarbij verworven inzichten direct praktisch toegepast moet kunnen worden om het onderwijs of de onderwijsinstelling te verbeteren.
Lees verder

Samenwerken bij signalen van onveiligheid 21-22

Thema: (Opvallend) gedrag  |  Soort aanbod: Extern aanbod  |  Aanbieder: Pro Ago en gemeente Amsterdam
De gemeente Amsterdam organiseert een training voor aandachtsfunctionarissen/ib’ers en ouder/kind adviseurs op basisscholen en in de kinderopvang. Het doel is om goed samen te werken als er signalen zijn dat kinderen onveilig opgroeien. De training wordt door de gemeente betaald omdat ze het belangrijk vindt dat alle betrokkenen dezelfde methode gebruiken bij dit ingewikkelde onderwerp.
Lees verder

Standaardbegeleiding 21-22

Thema: Regie op eigen leren  |  Soort aanbod: Begeleiding  |  Aanbieder: AWBR
 

 

Iedere nieuw aangestelde leerkracht binnen het openbaar primair onderwijs AWBR, met meer dan 3 jaar werkervaring, krijgt ter ondersteuning van zijn of haar werk het welkomsttraject, "de standaardbegeleiding", aangeboden.

Je kunt het zelf aanvragen via deze website of afwachten tot het je via de directie wordt aangeboden.

 

 
Lees verder

Startersbegeleiding 21-22

Thema: Regie op eigen leren  |  Soort aanbod: Begeleiding  |  Aanbieder: AWBR
 

Iedere nieuw aangestelde leerkracht binnen het openbaar primair onderwijs AWBR, met minder dan 3 jaar werkervaring, krijgt ter ondersteuning van zijn of haar werk het welkomsttraject, "de startersbegeleiding", aangeboden.

Je kunt het zelf aanvragen via deze website of afwachten tot het je via de directie wordt aangeboden.

 

 
Lees verder

Taakspel 21-22

Start: 08 september 2021
Thema: Vakdidactiek  |  Soort aanbod: Bovenschoolse training  |  Aanbieder: AWBR
Taakspel kun je inzetten in je groep om taakgerichtheid, een positieve sfeer en een vermindering van regelovertredend gedrag in de klas te bewerkstelligen. 

Geschikt voor iedereen die op zoek is naar manieren om een positieve controle op gedrag te bewerkstelligen.
Lees verder

Taakspel teamtraining 21-22

Thema: Vakdidactiek  |  Soort aanbod: Teamscholing  |  Aanbieder: AWBR
Taakspel kun je inzetten in je groep om taakgerichtheid, een positieve sfeer en een vermindering van regelovertredend gedrag in de klas te bewerkstelligen. 

Geschikt voor iedereen die op zoek is naar manieren om een positieve controle op gedrag te bewerkstelligen.
Lees verder

Taal integreren in de zaakvakken

Start: 05 oktober 2021
Thema: Vakdidactiek  |  Soort aanbod: Workshop  |  Aanbieder: Suzanne van Norden

Lezen en schrijven om te denken en kennis op te bouwen. Twee workshops over de vruchtbare verbinding van taal met zaakvakken in het basisonderwijs


Lees verder

Teamtrainingen op maat 21-22

Thema: Overig  |  Soort aanbod: Teamscholing  |  Aanbieder: AWBR
Schoolteams kunnen mij, Saskia Dekker, als trainer inschakelen voor het voorbereiden en organiseren van studiedagen en voor het geven van teamtrainingen.
Lees verder

Time management 21-22

Thema: Overig  |  Soort aanbod: Teamscholing  |  Aanbieder: AWBR
In deze teamtraining 'Time management; wie zelf geen plannen maakt, past meestal wel in die van een ander' word je je bewust van de wijze waarop je omgaat met je tijd en hoe je dit anders zou kunnen aanpakken. Op interactieve wijze, ondersteund door de theorie, ga je zelf en in samenwerking met de andere deelnemers op onderzoek naar jouw valkuilen en blinde vlekken. Je ontdekt wat jouw aandachtspunt(en) zijn en gaat daarmee aan de slag. 
Lees verder

Welkom bij AWBR!

15 september 2021
Thema: Overig  |  Aanbieder: AWBR
Welkom bij AWBR, nieuwe collega! We zijn blij dat je er bent! 
Lees verder