Deskundigheidsbevordering interne vertrouwenspersonen

Doel 

Het delen van kennis over de taak van Interne Vertrouwenspersonen van AWBR en hun rol en mogelijkheid om in school bij te dragen aan een sociaal veilige leeromgeving. 

 

Programma

  1. Opening en welkom
  2. Voorstellen nieuwe externe vertrouwenspersoon
  3. Vragenronde: welke vragen zijn er rond het vertrouwensnetwerk? 
  4. Presentatie 'Sociale media en de vertrouwenspersoon'
  5. Pauze
  6. Intervisie in groepen
  7. Afsluiting

Beschrijving presentatie 'Sociale media en de vertrouwenspersoon'

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit het leven van leerlingen. Ook voor volwassen 

schoolmedewerkers zijn ze een onderdeel van het dagelijks leven geworden. De online wereld biedt veel mogelijkheden: je kunt er makkelijk vrienden maken, je bent snel op de hoogte van het laatste nieuws, je kunt je mening en je gevoelens uiten. Er zijn scholen die sociale media gebruiken als extra mogelijkheid in het leerproces. Als de mogelijkheden goed 

worden benut, kan het sociale mediagebruik bijdragen aan de ontplooiing van de leerling. 


Vertrouwenspersonen hebben vooral te maken met de negatieve kanten van sociale media. Denk aan online pesten, roddelen, fotobewerkingen, sexting, e.d. De minder leuke, gevaarlijke kant en soms zelfs de wetsovertredende kant. Sociale veiligheid gaat ook over de ‘online’ veiligheid. Grensoverschrijdend gedrag en misbruik van sociale media vormen een bedreiging voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers. 

In deze presentatie komen aan de hand van diverse casussen uit de praktijk vormen van 

ongewenst online-gedrag aan de orde. Hoe ga je er mee om en welke specifieke rol heeft de 

interne vertrouwenspersoon (interne contactpersoon) hierbij? 

 

Voorbereiding

meebrengen casuïstiek.

 

Tijdinvestering 

4 uur, waarvan 1 uur voorbereiding

 

Doelgroep  

De bijeenkomst is bedoeld voor de interne vertrouwenspersonen die door het schoolbestuur zijn aangesteld op de AWBR scholen. 

 

Aanwezigheidsplicht 

100% voor het behalen van het deelnamecertificaat. 

 

minimaal 1 interne vertrouwenspersoon per school vereist