Netwerk Hoogbegaafdheidsspecialisten

Samen met de collega’s van andere scholen (en eventueel andere besturen) good practices, materialen, opdrachten en ideeën delen. 

Inhoud  
Delen van kennis, werkwijzen, materialen en lesideeën. De inhoud van de bijeenkomsten wordt (deels) in onderling overleg besloten. 

Tijdsinvestering
Minimaal 2, eventueel 3 bijeenkomsten per jaar van ongeveer 1,5 uur


Doelgroep  

Leerkrachten, intern begeleiders, specialisten HB die voldoende voorkennis hebben m.b.t. hoogbegaafdheid en werken met groepjes HB-leerlingen. 


Aanwezigheidsplicht
100% voor het behalen van het deelnamecertificaat.