EDI (Effectieve Directe Instructie)

Hoe zorg je voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen? Hoe maak je een les effectiever? De sleutel tot succes is de leerkracht. 

 

Inhoud
De teamtraining is gebaseerd op het boek Expliciete Directe Instructie (EDI) van John Hollingsworth & Silvia Ybarra. Het uitgangspunt bij expliciete directe instructie is dat je op sommige momenten in het onderwijsleerproces kennis, inzichten en vaardigheden het beste doelgericht kunt onderwijzen. 

Expliciete directe instructie is een goede manier om gedragsproblemen te
voorkomen, betrokkenheid te verhogen en de leerprestaties te verbeteren. In deze training krijg je tips en technieken voor een goede les aangereikt, waarna je ermee gaat oefenen in de praktijk. 

Vervolgmogelijkheden

  • Lesson Study kan ingezet worden bij de verdiepingsslag waarbij we samen lessen gaan voorbereiden, analyseren en bijstellen. (zie voor verdere informatie in het aanbod Lesson Study) 

  • Facultatief is het mogelijk om gerichte begeleiding van de onderwijsconsulent aan te vragen, met of zonder beeld. De onderwijsconsulent ondersteunt bij het borgen van de vaardigheden in de praktijk. Samen kijken we naar wat beter kan in een veilige setting: Het handelen van de leerkracht? De didactiek? Het klassenmanagement? Het omgaan met verschillen? 

 

Voorbereiding
Voorgesprek met directie/MT om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de behoeften en beginsituatie van de school.

Tijdsinvestering
Training in overleg

 

Vervolgbegeleiding
In overleg