Lesson Study

Mis jij het ook zo om inhoudelijk aan de slag te gaan met je collega’s, dan is Lesson Study misschien iets voor jou. 

Wat kan Lesson Study je opleveren:

 • Hogere kwaliteit van je lessen.
 • Je voelt je na deelname competenter in je pedagogisch (vak)didactisch handelen.
 • Je bent je nog meer bewust van de individuele onderwijsbehoeften van leerlingen.
 • Je geeft kwalitatief betere instructie.
 • Je begrip van de vakinhoud neemt toe.
 • Betere koppeling tussen lange termijn doelstellingen en het dagelijkse werk.
 • Verbeterde vaardigheid om meer zicht te krijgen op waar leerlingen zijn in hun leerproces.
 • Bevorderende samenwerking tussen jou en je collega’s.

Inhoud
Met je collega’s van dezelfde school kies je een vakgebied en een gemeenschappelijk doel, en bereid je samen één of meer lessen in detail voor. De (onderzoeks)les wordt uitgevoerd door een van de teamleden, waarbij de anderen de leerlingen ‘live’ observeren. Na afloop worden de geobserveerde leerlingen geïnterviewd en wordt de les direct op de school met elkaar nabesproken met het oog op het leren van de leerlingen. Samen stel je de les bij, op basis van de discussies in de nabespreking, waarna de herziene les opnieuw wordt uitgevoerd.

De Lesson Study cyclus wordt uitgevoerd onder begeleiding van Saskia Dekker. Indien gewenst is er een vakdidacticus (bij een deel) van de bijeenkomsten aanwezig om inhoudelijk op vakdidactisch gebied antwoord te geven op vragen, complexe vraagstukken toe te lichten en aanpakken op het didactisch vlak te belichten. Dit kan ook door het aanreiken van vakliteratuur. 

Voorbereiding
Opdrachten uitwerken na de bijeenkomsten


Tijdsinvestering
24 uur (6 bijeenkomsten van 2 uur en 2 uur voorbereiding / uitvoering per bijeenkomst)

 

Doelgroep / beginsituatie

Deelnemers aan een Lesson Study team:

 • zijn werkzaam op dezelfde school en in dezelfde bouw (BB 6/7/8 of MB 3/4/5 of OB 1/2);
 • zijn gemotiveerd om hun didactische (instructie) vaardigheden te vergroten en de leeropbrengsten van de leerlingen te verbeteren;
 • willen samenwerken aan een gemeenschappelijk doel.

 

Aanwezigheidsplicht
80% voor het behalen van het deelnamecertificaat.