Netwerk onderwijsassistenten

Een netwerk alleen voor leraarondersteuners en onderwijsassistenten met lesgevende taken. Samen met je collega onderwijsassistenten in een veilige setting praten over het lesgeven, op een informele manier. In de twee bijeenkomsten bepalen we samen de inhoud van de netwerkbijeenkomsten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan:  

  • Uitwisselen van succeslessen.  
  • Tips & tops uit de dagelijkse praktijk delen.  
  • Delen theorie met een vertaalslag naar de praktijk. 
  • Intervisie, het bespreken van een casus.  

 

Aanwezigheid

100% voor het ontvangen van een deelnamecertificaat.