Cyclus jaarprogramma

Het proces om te komen tot een jaarprogramma is een cyclisch proces van inventariseren, vormgeven, uitvoeren en kwaliteit, evalueren en bijstellen. Onze kernelementen zijn hierbij leidend: samen professionaliseren, begeleiden en ontwikkelen.

 

Inventariseren 

De AWBR academie verdiept zich voortdurende in de (leer)behoeften die binnen de organisatie leven. Dat doen we door samen te werken en nauwe contacten te onderhouden met medewerkers en schoolleiders en het bestuurskantoor van AWBR. De academie medewerkers zijn allemaal regelmatig in de scholen voor het geven van trainingen, lessen of het begeleiden van leerkrachten of studenten. Een keer per jaar inventariseren we tijdens een directieoverleg de (leer)behoeften van alle medewerkers van AWBR via de schoolleiders. De schoolleiders hebben ter voorbereiding hierop hun teamleden bevraagd. Bij de inventarisatie wordt ook gekeken naar de schoolplannen en naar nieuwe ontwikkelingen buiten AWBR (wetenschap, onderwijsvernieuwingen). 
 

Vormgeven

Na de inventarisatie wordt gekeken naar de overlappende thema's binnen de scholen en wordt een voorstel gepresenteerd aan de directieleden. De directieleden bepalen vervolgens gezamenlijk welk aanbod daadwerkelijk in het programma zal worden opgenomen, waarna het verder wordt vormgegeven door de academie en er trainers vanuit AWBR en externe partijen worden betrokken. Het uiteindelijke jaarprogramma is vervolgens te vinden op deze website. 

  

Uitvoeren en kwaliteit

Het jaarprogramma wordt vervolgens uitgevoerd volgens plan. Daarnaast blijft het belangrijk om ook ruimte te laten voor initiatieven en behoeften die gedurende het jaar ontstaan. Denk hierbij aan het meedenken over of organiseren van teamtrainingen, studiedagen, het uitvoeren van coachtrajecten en het opzetten van netwerken. Er wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van mensen vanuit onze eigen organisatie. Wanneer blijkt dat de expertise niet in huis is, zoeken we naar een expert van buiten de organisatie.  

  

Evalueren en bijstellen 

Van elke activiteit wordt presentie bijgehouden. Ook wordt elke activiteit geëvalueerd door middel van een korte enquête. De uitkomsten van deze enquête worden gedeeld met de trainers. Op basis van de uitkomsten en de deelnemersaantallen worden de individuele activiteiten geëvalueerd. De uitkomsten dienen als input voor het vormgeven van het nieuwe jaarprogramma.