Opleiden in school

Een belangrijk onderdeel binnen de AWBR Academie is het samenwerkingsverband van AWBR met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA). Jaarlijks lopen er ongeveer 75 Pabo-studenten stage bij de AWBR scholen. De begeleiding en beoordeling van stagiairs wordt door een bovenschools opleidingsteam verzorgd. Op dit moment wordt het geheel aan taken binnen OPLIS uitgevoerd door een team van 7 schoolopleiders, 1 instituutsopleider van de HvA en een coördinerend schoolopleider.


Speerpunten bij Opleiden in school zijn het maatwerk bieden aan studenten, versterken van de opleidingsscholen en het samen onderzoeken en ontwikkelen. 
Opleiden in school bij AWBR staat voor kwaliteit en persoonlijke aandacht. Studenten krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen als leerkracht tijdens de opleiding, maar AWBR biedt ook de mogelijkheid als startende leerkracht te blijven bij AWBR. Hierdoor kan er ook continuïteit plaatsvinden in de begeleiding die de AWBR academie ook biedt aan startende leerkrachten.