Team

Saskia Dekker

 • (coördinator) AWBR onderwijsconsulenten

 • procesbegeleider AWBR academie

 • opleider

 • trainer 

s.dekker@awbr.nl  

Mitzy van Loon

 • onderwijsconsulent
 • procesbegeleider AWBR academie
 • Taakspel trainer
m.vanloon@awbr.nl  

Anita Helderman

 • onderwijsconsulent
 • opleider
 • procesbegeleider AWBR academie
 • coördinator Bewo-netwerk
a.helderman@awbr.nl  

Ilse Wassenaar

Ik ben de specialist hoogbegaafdheid van AWBR. Ik geef les op drie locaties van het Denklab (de bovenschoolse plusklassen van AWBR). Daarnaast help ik leerkrachten, IB'ers, directeuren met adviezen op het gebied van HB. Denk aan observaties, lesmaterialen, schrijven van beleid, meedenken over schoolaanpak voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, het geven van teamscholing op het gebied van HB, het ontwikkelen van de maandelijkse verrijkingskalender etc. Heb je hulp nodig en heeft het te maken met hoogbegaafdheid, dan kun je contact opnemen met mij.
i.wassenaar@awbr.nl  

Arianne Dobber

Ik ben werkzaam als hoogbegaafdheidsspecialist binnen AWBR. Vanuit deze functie begeleid ik verschillende groepen kinderen in het Denklab. Daarnaast begeleid ik op 10e Montessorischool de Meidoorn het mini Denklab. Naast het begeleiden van kinderen begeleid ik ook scholen en/of leerkrachten bij het opzetten van aanbod voor leerlingen die meer aankunnen. 
a.dobber@10emeidoorn.nl  

Tanja Hogendorp

 • coördinerend schoolopleider
 • coördinator zij-instroom AWBR
t.hogendorp@awbr.nl  

Manon van Amstel

 • schoolopleider
 • gecertificeerd assessor
 • coördinator stageplaatsing AWBR
m.vanamstel@awbr.nl  

Bert Mellink

 • adj. directeur Westerparkschool, 3 dagen per week
 • schoolopleider, 1 dag per week
bmellink@westerparkschool.nl  

Maartje Schokker

 • opleider in school
 • leerkracht in de bovenbouw op de Zeeheld
 • lid van het MT op De Zeeheld

Op De Zeeheld werk ik als leerkracht. Daarnaast ben ik bezig om het leren zichtbaar maken op De Zeeheld vorm te geven om hiermee de kwaliteit van het onderwijs en het eigenaarschap van de leerlingen te verhogen. 


m.schokker@dezeeheld.nl  

Marjolein Brouwer

 • opleider in school
 • IB'er OBS De Roos
m.brouwer@obs-deroos.nl  

Suzan van der Zijde

 • academisch Schoolopleider
 • docent leerkrachtvaardigheden UPvA
 • (team)trainer (o.a. Close Reading, Actief leren, (Inter)actieve instructie, Kindgesprek, EDI)
s.vanderzijde@awbr.nl  

Talisa Klaver

 • opleider in school 
 • orthopedagoog AWBR 
 • IB'er Narcis-Queridoschool 

Als Orthopedagoog bevorder ik de deskundigheid en handelingsbekwaamheid van de leraren en andere professionals ten aanzien van gedragsvraagstukken en psychosociaal welbevinden van leerlingen.
t.klaver@awbr.nl  

Bouwien van Weringh

 • adviseur onderwijs & kwaliteit
 • coördinator AWBR academie
b.vanweringh@awbr.nl